Avfukta fasaden med ThermoShield

Inledning

Fukt i fasader har ställt till omfattande problem för många fastighetsägare. Gemensamt för dessa fasader är att det yttersta skiktet, som består av puts, är tänkt att fungera som både regn- och vindskydd. Putsen ligger direkt an mot bakomliggande isoleringsmaterial.

 

Problem

Fukt som trängt in i fasaden kan inte ventileras ut tillräckligt snabbt, därtill försvårar byggmetoden upptorkning av fukten. Det räcker med mycket små sprickor eller skador för att fukten ska komma in. I hus med stommar av trä och andra organiska material, finns risk att husen drabbas av mögel, röta och hussvamp. Fuktangreppen kan även förstöra och försvaga själva konstruktionen.

 

Lösning

ThermoShield fungerar som en variabel fuktspärr, ett membran. När ytan utsätts för regn sväller bindemedlet och sluter till om de keramiska kulorna och blir tät.

När väggens yta är torr öppnas bindemedlet och låter materialet i konstruktionen andas.

Kapillärkrafter som bildas runt de keramiska kulorna i ThermoShield drar fukten ur väggen.

 

Avfuktning

2-åriga fuktmätningarna visar att termoskyddade ytterväggarna har torkats ur och att fuktskadade lägenheter har blivit torra.

Uttorkningsprocessen ökar isolerförmågan i väggens byggmaterial. Nedanstående bild visar relationen mellan isolerförmåga och fukt.

I ovanstående exempel har isolerförmågan i väggen förbättrats med 25 % genom avfuktning.

 

Utvärderingsmetod

Mätning av fukthalten i fasaderna har gjorts regelbundet under 2 års tid, totalt 38 mätningar.

Mätmetoden för att bestämma fukthalt är att man tar borrkärnor ur fasaden. Borrkärnorna tas till ett djup på 8 cm. Dessa vägs, därefter torkas borrkärnorna i ugn och vägs sedan på nytt. På detta sätt kan man räkna fram fukthalten i fasaden.

Resultatet visar att ThermoShield är ett kostnadseffektivt sätt att avfukta väggar och spara energi.