Film: 7 oberoende röster om ThermoShield

Fler och fler bevis på att vår teknologi fungerar finns nu , vi har därför låtit göra en enkel film.  

Se och lyssna på vad fastighetsbolag och vetenskapsmän anser om ThermoShield.