Fortifikationsverket testar ThermoShield

Fortifikationsverket utvärderar ThermoShield på en av Försvarsmakten hyrd lokal på hemlig plats i Sverige. Syftet är främst att förbättra arbetsmiljön för de som arbetar i lokalen genom att reducera värmeinstrålningen sommartid och att öka innetemperaturen vintertid.

Provet sker med fem stycken digitala termometrar som mäter temperaturen ute och inne varje timme. Mätningarna startade drygt två veckor före termoskyddsbehandling och avslutades i augusti. Lokalen är på drygt 1 200 kvadratmeter och har svart papptak.

Detta är det första stora projektet i Sverige där kombinationen av ThermoShield Exterieur och TopShield använd för att minska värmeinstrålning. Resultaten från mätningarna visar att värmeinstrålningen i byggnaden avsevärt reducerats och därmed sänktes inomhustemperaturen med mellan 3,5 – 4,5 grader Celsius med hjälp av 0,3 till 0,5 mm skikt med ThermoShield.