Kalla lägenheter blir varma med ThermoShield

Genom en enkel ommålning med ThermoShield Interieur blir din bostad varmare och ger dig en bättre inomhuskomfort. Vi börjar få fler och fler rapporter som säger att de upplever att deras bostad blivit varmare efter det att den termoskyddats.  Nedan följer några exempel:

 
Borås – gavellägenheten högst upp i nedanstående hus var iskall, med en inomhustemperatur på 15 grader. Hyresgästen klagade och fastighetsägaren Willhem AB beslöt då att termoskydda lägenheten. Henrikssons Måleri anlitades för att utföra arbetet. Efter det att lägenheten termoskyddats steg temperaturen till 20 grader enligt lägenhetsinnehavaren. Inga andra förändringar skedde under tiden.

Helsingborg – hyresgästen klagade hos fastighetsvärden Helsingborgshem att lägenheten var kall. Lägenheten ligger på Blekingegatan i centrala Helsingborg. Man beslöt då att termoskydda ett rum. Efter det att rummet termoskyddats steg temperaturen med 4 grader. Även den övriga delen av lägenheten kändes varmare enligt hyresgästen. Hela lägenheten känns nu behagligare att vistas i och kallraset från fönstren försvann.

Östermalm – en äldre lägenhet med 3,3 meter i takhöjd var kall och dragig. Temperaturskillnaden mellan golv och tak uppmättes till 6 grader. Efter termoskyddsbehandling steg temperaturen med 4,2 grader, skillnaden mellan golv och tak är nu 2 grader och kallras från fönster försvann nästan helt.

Stockholms Stadsbibliotek – arbetsrummen som tillhör biblioteket var kalla och torra på vintern. En klimatanalys genomfördes av Professor Marx där ett målat rum jämfördes med ett ThermoShieldat.

Resultatet som uppmättes visade att det termoskyddade rummet var 1,4 grader varmare, jämnare luftfuktighet och 40 % snabbare uppvärmning jämfört med det målade rummet.

 
 
Läs mer
PDF Referensblad Kalla lägenheter

Läs mer om ThermoShield Interieur

Läs mer om ThermoShields teknik