Interieur / ThermoShield Interieur

ThermoShield Interieur

Ett behagligare inomhusklimat får Du genom att Interieur utjämnar värmen, minskar draget och balanserar luftfuktigheten. Detta medför en lägre energiförbrukning.

 

ThermoShield Interieur är en motståndskraftig ytbehandling för inomhusbruk. Produkten reflekterar och sprider värmevågor vilket innebär jämnare temperatur i rummet. De keramiska kulorna i Interieur reflekterar värme och skapar kapillärkrafter som drar ut fukten ur underlaget. Detta utjämnar temperaturen och luftfuktigheten i rummet och ger en högre komfort. Sänker uppvärmningskostnaden.

Ger en bra inomhusmiljö
ThermoShield Interieur utjämnar värmen i rummet, stabiliserar luftfuktigheten och minskat drag skapar en behaglig inomhusmiljö som är speciellt lämplig för allergiker och astmatiker.

Snabb uppvärmning
Kalla rum värms upp betydligt snabbare.

Sparar energi
ThermoShield Interieur reflekterar värme vilket innebär återanvändning av tillförd värme. Håller varmt på vintern och hjälper till att kyla ner på sommaren. Sparar upp till 25 % av uppvärmningskostnaden.

Fuktavvisande
Interieur drar fukt ur väggar och minskar kondensationen som minskar risken för mögelbildning och fuktskador.

Låga andelar flyktiga ämnen
Rekommenderas av det Tyska astma- och allergiförbundet då de innehåller mycket låga andelar flyktiga ämnen.

Smutsavvisande
Interieur avvisar smuts vilket gör att den håller sig ren mycket längre och är tvättbar med vatten.

Miljövänlig
ThermoShield Interieur innehåller inga miljöfarliga ämnen. Certifierad med GREENGUARD Gold.

Läs mer på GREENGUARD’s hemsida

Lätt att applicera
Appliceras med roller, spruta eller pensel.

Standards
Brandskyddsklassad B1(trä B2) enligt DIN 4102
Fuktsanering och permeabilitet enligt DIN 52615
Solreflektion enligt DIN 67507
Antielektrostatiska egenskaper enligt EN ISO 554
Motståndskraft mot föroreningar enligt EN ISO 2812

Garanti
5 år mot urblekning, krackelering och bibehållen energi-sparfunktion.

Underlag
Används till alla former av väggar och tak inomhus.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *