Rapport från ÅF: Smart färg sparade upp till 13,2% i energikostnad för två av Botkyrkabyggens fastigheter

Pressmeddelande 2014-03-04

Ångpanneföreningen har på uppdrag av Botkyrkabyggen genomfört energiuppföljning år 2011 – 2013 och fuktmätningar på två av Botkyrkabyggens fastigheter i Tumba (Branta backen 7-15 och 17- 29) som målats med den smarta färgen ThermoShield. ÅF-rapporten presenterar utfall i energianvändning och fukthalt före och efter byggnaderna målats.

Ur ÅF-rapporten:
”Energianvändningen har för Branta Backen minskat under vår uppföljningsperiodjämfört ett snitt av perioden 2006-2008. För Branta Backen 7-15 är minskningen 9,6 % 2012 och 11,0 % för 12 rullande månader (12 MR). För Branta Backen 17-29 är besparingen 9,5 % och 13,2 % under samma mätperioder. Under Q1 har energibesparingen tilltagit för båda byggnaderna.

Fukt:
Uttorkning vid fuktskador har skett till torrt eller mycket torrt. I samtliga mätpunkter är fukthalterna låga eller mycket låga.

Fasadytskikt:
Färgen har varit applicerad i snart 3 år. Okulärt ser fasaderna vid tidpunkten för rapportens sammanställning fortfarande mycket bra ut utan några spår av angrepp.”

Professor emeritus i fysik och belysningsteknik, Nils Svendenius
”Med min bakgrund som forskare inom fysik så har jag med intresse följt utvecklingen av nya produkter som genom nytänkande kan spara energi. Jag har tagit del av ÅF-rapporten liksom andra rapporter om färgen ThermoShield och konstaterar att den genom sina strålningsegenskaper kan spara energi. På basis av undersökningar utomlands och resultat i Sverige kan bland annat slutsatsen dras att ytan får utomordentligt goda reflektionsegenskaper i det infraröda strålningsområdet. Inomhus har i stort sett alla föremål en temperatur som ger utstrålningsmaximum vid 10 000 nanometer och således reflekteras denna strålning från en ThermoShieldad vägg tillbaka in i rummet.”

Berit Lönn, vd ThermoGaia
” Vi är glada att vi fått ytterligare bevis från en objektiv undersökning från ÅF som visar att den smarta färgen fungerar. En slutsats av rapporten är att ThermoShield ger ungefär samma energibesparing som 70 mm tilläggsisolering till en betydligt lägre kostnad. Färgen isolerar inte, utan påverkar väggens Isoleringsförmåga genom att ThermoShield fungerar som ett membran, som avfuktar väggar och motverkar in- och utstrålning av värme.”

Läs hela rapporten på Botkyrkabyggens hemsida:
http://www.botkyrkabyggen.se/

Direktlänk:
http://www.botkyrkabyggen.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=d312b154-e3bf-421b-ba03-6457e3b2d635

För ytterligare information vänligen kontakta:

Berit Lönn, VD, ThermoGaia AB
berit.lonn@thermogaia.se
073 442 42 21

Om ThermoShield:
ThermoShield är en miljövänlig smart färg med en avfuktande effekt som bidrar till förbättrad isoleringsförmåga i väggens material. Det ger i sin tur kostnadsbesparingar i form av minskad energiförbrukning. Den smarta färgen fungerar som ett målningsbart keramisk ytskikt för interiört och exteriört bruk med en teknik som från början är utvecklad av NASA.