Råbergstorp, Eskilstuna

Pagoden i Eskilstuna termoskyddade 2013 fyra fastigheter i området Råbergstorp. En uppföljning av fukt och

Karlstads Bostads AB, Orrholmen

På Orrholmen i Karlstads behandlades 6 huskroppar med ThermoShield maj/juni 2014 åt Karlstads Bostads AB. Husen

Kv. Roma, Örnsköldsvik

15% energibesparing och torra fasader Fastigheten Nygatan 39 i Örnsköldsvik är en bostadsbyggnad från mitten

Branta backen, Botkyrka

På Brantabacken sparade Botkyrkabyggen 13,2%.

Fortifikationsverket

ThermoShield är försvarets nya vapen i kriget mot energikostnader. Fortifikationsverket har termoskyddat en hemlig försvarsanläggning

Passvägen, Botkyrka

Botkyrkabyggen: ”Vi tänker långsiktigt och ser ThermoShield som en investering”   Botkyrkabyggen är nöjda med Branta

BRF Jupiter, Grindstorp

"Alla bäckar små - det gäller att jaga kostnader där man kan”, menar Lars Sterner,

Kommunhuset, Eslöv

Efter att ha utvärderat och analyserat information från ThermoGaia beslutade Eslövs kommun att måla om

Polishuset, Skövde

Polishuset i Skövde målades med ThermoShield sommaren 2010. Fasaden, som består av frilagd ballast, har