Inomhuskomfort med ThermoShield / Skönare inomhus

Jämnare temperatur

Den upplevda temperaturen för oss människor består av den genomsnittliga rumstemperaturen och yttemperaturen på omgivande ytor. ThermoShield har en förmåga att reflektera och sprida värmevågor vilket minskar utstrålning av värme genom väggarna och väggarnas ytor blir något varmare. Den upplevda temperaturen i ett rum påverkas även av temperaturskillnader i golv och tak Med ThermoShield minskar skillnaden i temperatur mellan golv och tak genom värmespridning i ytskiktet. En jämn temperatur minskar drag, vilket ofta gör att man kan sänka temperaturen i rummet med ett par grader utan att det känns kallare.

 

Relativ luftfuktighet

För att få ett komfortabelt inomhusklimat bör även luftfuktigheten i ett rum vara optimal. Balanserad luftfuktighet är mycket viktigt för hälsan. Ju högre lufttemperatur ju lägre värde för luftfuktighet kan tolereras. Det har emellertid konsekvenser för luftvägarna och andningsorganen i kroppen. ThermoShield förmåga att absorbera och avge fukt utjämnar den relativa luftfuktigheten i ett rum som används.  genom att andas, avge och absorbera luftfuktighet.

 

Läs mer om Interiörens egenskaper under energibesparing.

Länk Interieur

Länk Teknisk beskrivning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *