ThermoShield certifieras med GREENGUARD Gold

ThermoShield certifieras med GREENGUARD Gold

Fokus i vårt arbete är en miljövänlig och hållbar effektivisering av fastigheters energiförbrukning, minska fukt i fasader, öka inomhuskomforten och minska värmeinstrålning av tak på sommaren. Allt detta så skonsamt som möjligt för miljön.

ThermoShield är vattenbaserat och har en mycket låg halt VOC (flyktiga ämnen) vilket inte bara är bra för miljön utan även ger ett hälsosamt inomhusklimat.

Läs mer om ThermoShield Interieur

 

GREENGUARD Gold är en striktare certifering som tar hänsyn till fler faktorer hos känsliga individer så som barn och äldre. Utmärkelsen garanterar en produkt som är lämplig att användas i bland annat skol- och vårdmiljöer där känsliga personer vistas under en längre tid.

UL Environments GREENGUARD-certifiering har som syfte att minska mängden kemikalier som människor exponeras för genom att göra dem uppmärksamma på hälsosamma produkter de kan lita på. GREENGUARDS standard är en av världens mest rigorösa produktstandarder för kemiska emissioner och bygger på befintliga standarder och riktlinjer från nationella och internationella hälsoorganisationer.

Läs mer på GREENGUARD’s hemsida

 

ThermoShieldsprodukter som erhållit utmärkelsen är: Interieur, ThermoVital, Exterieur, History, StuccoTex, Stucco Primer, Nature Lasyr, Nature, Nature Primer, TopShield, IndustrySpecial, FixPlus, RustPrimer, GlossPlus, ZinkPrimer.