ThermoGaia medverkar på nationell Hearing

 

Boverket och Energimyndigheten bjuder in till en hearing om myndigheternas förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av fastigheter.

Den 20 september kl. 09:00, på Birger Jarl hotell i Stockholm

ThermoGaia medverkar där som en av talarna för att ge synpunkter på strategin.

http://www.boverket.se/Utskick/Boverkets-engangsutskick/Hearing-om-nationell-strategi-for-energieffektiviserande-renovering-av-byggnader/