Vetenskaplig utvärdering av välkänt tyskt institut

ThermoGaia har utsatts för en systematisk smutskastning av Professor Björk m.fl. där de påstår att produkterna inte fungerar och inte är vetenskapligt testade. Dessutom påstår man att Botkyrkabyggen inte stå bakom de resultat som framkommit på 12% energibesparing. Ett förtydligande har tagits fram från Botkyrkabyggen som är publicerat på Ny Tekniks hemsida:

Efter att artiklarna om Thermogaia har publicerats i Ny Teknik vill Botkyrkabyggen göra följande förtydligande:

”Den preliminära siffra som redovisats angående energibesparing, 12 procent jämfört med ett hus som inte målats, är korrekt. Denna siffra presenterades av Karl-Erik Käck, som på Botkyrkabyggens uppdrag deltog i ett seminarium.

Vi avvaktar slutrapporten från ÅF som kommer att läggas ut på vår hemsida samt presenteras på ett Sabo-seminarium våren 2014.”

I syfte att en gång för alla få slut på detta förtal och smutskastning har ThermoGaia med partners beställt och finansierat en grundlig utvärdering av ett välkänt Institut i Tyskland. Resultatet av detta kommer publiceras under 2014.